जेतपुर पोलिश बनी भक्षक दलित युवान पर कर्यो जानलेवा हुमलो

- January 15, 2017
वाइब्रट गुजरात मा  दिन प्रतिदिन दलित अत्याचार वधी रह्या छे.तथा घणा अत्याचार  पाछाल नु कारण गुजरात नी भक्षक अने भ्रष्ट पोलिश होय तेवु लागी रह्यु छे.
जेतपुर ना दलित युवान मनसुख भाइ तेमना कोइ अंगत काम नी रजुआत करवा14  तारिखे जेतपुर पोलिश स्टेशन गयेला.त्या पण तेमने जातीवाद नो सामनो करवो पड्यो मनसुख भाइ ने जातीविरोध बोली अने पोलिश कोन्सटेबलए बेहरमी पुर्वक मार मार जेमा तेमनी हालत गंभीर थता जेतपुर नी एक होस्पिटलमा खसेडवामा आव्या हता.त्यारबाद FRI पण नोंधावेल छे  जेमा एट्रोसिटी नी कलमो लगावेल छे.आवती काले धरणा अने विरोध प्रदर्शन कराशे
मलेल माहीती मुजब 16 January ना रोज जेतपुर तथा आजु बाजु ना विस्तार ना दलित भाइओ 16 तारीखे विरोध,धरणा तथा उपवास आंदोलन करशे.