उना:खेतर मा ढोर चारवानी ना पाडता दलित खेडूत पर जानलेवा हुमलो

- December 26, 2016
गुजरात मा वधी रहेला दलित अत्याचार मा वधू एक मामलो सामे आव्यो छे.आ मामलो छे उना तालुका ना ऊगला गामनो. ऊगला गाम मा बाबुभाइ नामना भाइ अर्धा भागे(भागवी)जमीन वावी पोतानु गुजरान चलवे छे गइ काले तेमना कपास ना  खेतर मा रबारी ना ढोर आवी जता तेओ ए ढोर खेतर मांथी काढवा नु कहेता रबारी ए हुमलो कर्यो छे.तथा तेमना प्रेगनेट पत्नी ने पण मार मार्यो छे.
हाल बाबु भाइ होस्पिटल मा  एडमीट छे. मलेल माहीती मुजब तेओ नी हालात खुबज गंभीर छे. अने FRI लखाइ  गइ छे.
  बाबुभाई ना संबंधी नैना बेन हॉस्पिटल मा एकला छे।  नैना बेन (M 9974048024) ने स्पॉट आपो अने हिमत आपो प्लीज़। FiR लखाई गई छे।