राजकोट मा बाबा साहेब नी प्रतिमा तोडवानी कोशीस

- December 28, 2016
राजकोटना कालावड रोड पर ,प्रेम मंदिर पासे बाबा साहेब नी प्रतिमा छे. त्या RMC ना P.P.P योजना ना मनुवादी बिलडर ए बाबा साहेब नी प्रतिमा  तोडवानी कोशिस करेल छे. जोके प्रतिमाने कंइ नथी थयु पण प्रतिम‍ानो ओटो तोडी पाडेल छे.
विपक्षी नेता वशराम भाइ सागठीया ए घटना स्थल नी मुलाकात लिधी हती .

आ घटाना बन्या बाद त्या राजकोट ना स्थानिक दलितों नु टोलू एकठू थयेलु. तथा स्थानिक पोलिश ए  पण घटना स्थल नी मुलाकात लिधी हती.Reporting By
D.D Solanki