मोदी आंबेडकर भक्त होय तो होय तो खुद मनु नी मुर्ति तोडे अने विरोध करे:जिगनेश मेवाणी

- October 28, 2016
राजस्थान जयपुर हाइ कोर्ट मा आवेली मनु नी मुर्ति सव्यम मोदी तोडे अने तेओ तेनो विरोध करे  तेवु आजे दलित आगेवान जीज्ञेश मेवानी ए कहयु हतु.
जयपुर मा हाइकोर्ट मा मनु नी प्रतीमा छे,ज्यारे बाबा साहेब नी प्रतिमा हाइ कोर्ट नी बहार एक चोक पासे छे.
अगामी 25 December ना रोज मनुस्मृति दहन दिवस  मनाववा मा आवसे.
अने आ दिवसे मनुस्मृति विरोध मा यात्रा काढवामा आवशे. अने आ यात्रा 3 January 2017 ना रोज सावित्रीबाई फुले ना जन्म दिवसे जयपुर पहोंचशे.
अने महा संमेलन अने आक्रोश रेली नु आयोजन करवामा आवसे.