भावनगर ना शोभावड गामे उछी ना अापेला पैसा पाछा मांगता दलित पौढ नी हत्या कराई

- October 18, 2016
18-10-2016
04:10 Pm
Bhavnagar
सौराष्ट्र मा रोज रोज दलित हत्याचार ना मुद्दा ओ वधी रह्या छे
आजे  मलेल समाचार मुजब भावनगर जिल्ला मा तलाजा तालुका ना शोभावड गाम मा एक दलित भाइ नी हत्या थयेल छे
केशुभाइ भीखा भाइ राठोड नी लाश मली छे. तेमने कुहाडी ना घा मारेल छे