बनासकांठा थराद वाव अने सुइगाम मा भीम रथ नू भव्य स्वागत करायु

- October 16, 2016
साबरकांठा जिल्ला ना विजयनगर तालुका ना दढवाव गाम थी गुजरात दलित सन्मान संघर्ष मंच द्वारा 13 October ना रोज  दढवाव गाम थी बाबा साहेब नी प्रतिमा सारंगपुर अमदावाद खाते 19 October ना रोज पहोंचनार छे
अत्यारे भीम रथ उत्तर गुजरात  ना जूदा जूदा शहेरो मा फरी ने जइ रह्यो छे जेमा घणा बधा भीमसैनीको छे
16 तारीखे भीम रथ बनासकांठा ना सरहदी विस्तार वाव थराद सुइगाम मा आवेल
थराद मा बाबा साहेब नी प्रतीमा ने फुल हार चडाववा मा आव्या हता
वीस्तार ना स्थानिक कार्यकरताओ तथा आजु बाजु ना गामो ना भीम सैनिको हाजार रहया हता
भीम रथ थराद  थी वाव अने त्या थी सुइगाम भाभर तरफ रवाना थयेल