जुनागढ कलेक्टर कचेरी मा प्रतीक उपवास पर बेठेला 3 दलीतोए जेर गटगटावयु 1 नु दुखद अवसान

- October 18, 2016
3 दीवस थी सांथणी नी जमीन नी मांग लइ ने सांढा गामना दलीतो हिजरत करी जुनागढ कलेक्टर कचेरी मा बेठा हता तेओ गाम ना माथा भारे लोको थी पण  त्रस्त हता
सरकारे तेमनी मांगो ना स्वीकारता आजे सांढा गाम नो  3  भाइ ए जेरी दवा पइ
आत्मविलोपन करवानी कोशीस करी हती
जेमा 1  भाइ नी हालत गंभीर होवाथी सारवार अर्थे राजकोट खसेडाया छे
ज्यारे 2 जन नी तबियत सारी होवाना समाचार मलेल छे


Update 18-10-2016  7:26am
जे भाइ नी हालत गंभीत हती तेमनु दुखद  अवसान थया ना समाचार मलेल छे