बनास कांठा मरेला ढोर खेचवानी ना पाडता दलितों पर अत्याचार

- September 24, 2016
बनासकांठा ना अमीरगढ़ तालुका ना करजा गाम ना दलितो पर  गाम
चौहाण जाती ना लोको द्वारा हुमलो करवामां आव्यो हतो.
गाम मरेला ढोर ने खींचवा जवानी ना पाडता  दलितो पर अत्याचार गुजारवामा आव्यो हतो

कुल 6 आरोपिओ विरुद्ध अमीरगढ़ पॉलिश स्टेशन मा एट्रोसिटी कॅश नोंधायेल छे